Read More →

TIFF utkommer med fyra nummer per år

          Tidningen distribueras kostnadsfritt till försvarets instanser, teknisk personal och berörda industrier m.fl.   Är du intresserad av ett exemplar fyll i dina uppgifter. Gäller även adressändring och ändring...

Read More →

Tekniskt systemstöds TEMA-dagar 2017: Flyttas till 2018.

  Försvarsmakten har beslutat att senarelägga detta seminarium till 2018. Motivet till detta beslut är ett pressat tidsschema under hösten med dels försvarsmaktsövningen Aurora och dels förmodade effekter av MLU, (Materiel och logistikutredningen)....

Read More →

  • Historiska artiklar av Tommy Tyrberg – Tidskriftens ”meste” skribent