Läs om; TIFF Träffar Laci Bonivart teknisk chef Flyg, FMV, FFS Föreskrifter om militär luftfart och Signalskydd

Innehåll 3 Ledaren 4 Flyget tar sats mot framtiden 8 SOU examen FMTS 10  FMTS julavslutning 12  Flygdrivmedel – i Försvarsmaktens luftfarkoster 14  Förstärkt ubåtsjaktförmåga med Spanbåt typ Djärv 16  Beskrivning för genomförandet...

Läs mer →

TIDSKRIFTENS ”MESTE” SKRIBENT

  Läs Tommy Tyrbergs historiska artiklar här.

Läs mer →

GDPR

I och med lagändringen gällande hantering av personuppgifter, GDPR (General Data Protection Regulation) vill vi uppmärksamma er läsare på att vi hanterar vårt prenumerationsregister helt i linje med detta regelverk. Vi sparar omsorgsfullt...

Läs mer →