Read More →

TIFF utkommer med fyra nummer per år

          Tidningen distribueras kostnadsfritt till försvarets instanser, teknisk personal och berörda industrier m.fl.   Är du intresserad av ett exemplar fyll i dina uppgifter. Gäller även adressändring och ändring...

Read More →

Tekniskt systemstöds TEMA-dagar 2018:

    Varmt välkomna till detta tvådagarsseminarium med fokus på teknisk tjänst i det nationella försvaret. Vi har gått från invasionsförsvar via insatsförsvar till dagens nationella försvar. Hur påverkas den tekniska tjänsten? TEMA-dagarna...

Read More →

  • Historiska artiklar av Tommy Tyrberg – Tidskriftens ”meste” skribent