Läs om TIFF träffar: Olle Johansson, Produktledare för Generell Underhållsutrustning inom Verksamhetsområde Logistik på FMV. Ny markverkstad på Gotland. SK 40 – nytt militärt flygutbildningssystem.

Innehåll   03                  Ledaren 04                  Generell Underhållsutrustning bidrar till standardiseringen av underhåll 08                  Luftförsvarsövning i Halmstad 10                  Besöksdag FMTS 11                  Teknisk tjänst 14                  Ny markverkstad på Tofta 21                  Ny logistikutvecklingsplan 22                  SK 40...

Läs mer →

Läs om nyrekrytering inom den tekniska tjänsten, TIFF träffar Per Hallin, Teknisk Chef Armé. Arméövning 2021. Projekt KVIST håller koll på Visbykorvetterna.

Innehåll 03                  Ledaren 04                  Fler behövs inom armématerielområdet 08                  ATTLA 11                  Studie Klimatneutral Försvarsmakt 12                  Hårt jobb på Visbykorvetterna 15                  Patriot 18                  Ny handlingsregel för produktion av satser 22                  Bränslecell 24                  Insändare: Tyck...

Läs mer →

Läs om Åsa Ringius som är ett talande exempel på att det går utmärkt för en civilist att göra karriär i det militära. Tillvaratagande av reservdelar och Kemiska produkter i verksamheten.

Innehåll 03                  Ledaren 04                  TIFF träffar: Åsa Ringius ville redan tidigt vara på sjön 07                  Marina underhållslösningar                                 ...

Läs mer →