Tekniskt systemstöds TEMA-dagar 2017: Flyttas till 2018.

  Försvarsmakten har beslutat att senarelägga detta seminarium till 2018. Motivet till detta beslut är ett pressat tidsschema under hösten med dels försvarsmaktsövningen Aurora och dels förmodade effekter av MLU, (Materiel och logistikutredningen)....

Read More →

  • Historiska artiklar av Tommy Tyrberg – Tidskriftens ”meste” skribent