Tekniskt systemstöds TEMA-dagar 2018:

Varmt välkomna till detta tvådagarsseminarium med fokus på teknisk tjänst i det nationella försvaret. Vi har gått från invasionsförsvar via insatsförsvar till dagens nationella försvar. Hur påverkas den tekniska tjänsten? TEMA-dagarna är mötesplatsen...

Read More →

  • Historiska artiklar av Tommy Tyrberg – Tidskriftens ”meste” skribent