Tekniskt systemstöds TEMA-dagar 2018:

Temadagarna har nu genomförts. Presentationer finns att ladda ner här.  

Read More →

  • Historiska artiklar av Tommy Tyrberg – Tidskriftens ”meste” skribent