Tekniskt systemstöds TEMA-dagar 2017: Materiell tillgänglighet vid höjd beredskap

  Varmt välkomna till detta tvådagarsseminarium om materiell tillgänglighet vid höjd beredskap. TEMA-dagarna är mötesplatsen för dig som bland annat jobbar med materielunderhållsfrågor, driftstöd, reservdelsförsörjning och vidmakthållande av Försvarsmaktens materielsystem. Seminariet syftar till...

Read More →

  • Historiska artiklar av Tommy Tyrberg – Tidskriftens ”meste” skribent