Tekniskt systemstöds TEMA-dagar 2018:

Anmälningstiden har nu gått ut. Ni som har anmält er skall få en bekräftelse senast vecka 12. Har ni inte fått det kontakta Ulla Söderqvist,  08-7826477, ulla.soderqvist@fmv.se.   

Read More →

  • Historiska artiklar av Tommy Tyrberg – Tidskriftens ”meste” skribent