Läs om; TIFF träffar Patric Hjorth Chef PROD RPE LOG, FMN – en viktig komponent för gemensamma operationer och Loggbokshantering.

Innehåll 3 Ledaren 4 Logistiken får en framträdande roll inom den nya Resursproduktionsenheten (RPE) 7 BOTI 2019 8 Utvecklad loggbokshantering 12 Uppdatering av Fenix med införande av UTC 14 S1000D för Amfibie –...

Läs mer →

TIDSKRIFTENS ”MESTE” SKRIBENT

  Läs Tommy Tyrbergs historiska artiklar här.

Läs mer →