Läs om TIFF träffar: Caroline Norenborg, chef TVK Mark, AM Village 2023 – Internationell workshop i teknisk tjänst, Åter fokus på att öka rekrytering av FÖING

03 Ledaren 04 Nu är det tillgänglighet som gäller 06 Åter fokus på att öka rekrytering av FÖING 09 AM Village 2023 12 Armén 500 år 13 Reklam 14 Försvarsindustrimässa 2022 19 Gissa...

Läs mer →

Läs om TIFF träffar: Mats Rihne, projektledare, Materielinspektionen

Innehåll 03                  Ledaren 04                  Gamla tankegångar får nytt liv hos Materielinspektionen 08                  Laserbanan i Arboga har varit igång i drygt fyra decennier 12       ...

Läs mer →

Läs om TIFF träffar: Stig-Olof Krohné, ställföreträdande chef på stödenheten inom försvarsstaben

Innehåll 03                  Ledaren 04                  Försvarsstaben ger mer ansvar till försvarsgrenarna 06                  Fördelar och utmaningar med additiv tillverkning...

Läs mer →