Om webbplatsen

E-post: 
tiff.info@fmv.se

Copyright: 
TIFF är ansvarig för all information på denna webbplats. I undantagsfall kan information finnas med annan upphovskälla, vilket då framgår i informationen.

Informationen på tiff.mil.se får användas fritt under förutsättning att källan anges.

Önskar du publicera information eller pdf-filer från tiff.mil.se på annan webbplats meddela redaktionen (tiff.info@fmv.se). Bilder är upprovsrättsligt skyddade och får ej utan tillstånd användas i andra sammanhang!

  • Alla texter på informationssidorna får mångfaldigas och spridas på både papper och elektroniskt. Källa och datum ska alltid anges.
  • Alla bilder  är upphovsrättsligt skyddade och får ej utan medgivande från webbredaktionen användas i andra sammanhang.
  • Allt material ska behandlas respektfullt och på så sätt att TIFF inte kan misskrediteras eller missuppfattas.

 

Comments are closed.