Länkar

Rapporten i sin helhet till artikeln från nummer 4-2012 ”Förekomst och spridning av metaller inom försvarssektorn

Historiska artiklar av Tommy Tyrberg. Läs här!


Presentationsunderlag från Tekniskt systemstöds TEMA-dagar 2015 ”Hållbar materielförsörjning”. Dokumenten i zip-filerna varierar mellan Word-, PDF- och Powerpointfiler.

Comments are closed.

  • Historiska artiklar av Tommy Tyrberg – Tidskriftens ”meste” skribent