Tekniskt systemstöds TEMA-dagar 2017: Materiell tillgänglighet vid höjd beredskap

 

Varmt välkomna till detta tvådagarsseminarium om materiell tillgänglighet vid höjd beredskap. TEMA-dagarna är mötesplatsen för dig som bland annat jobbar med materielunderhållsfrågor, driftstöd, reservdelsförsörjning och vidmakthållande av Försvarsmaktens materielsystem.

Seminariet syftar till att ge en nulägesanalys och göra en konsekvensbedömning genom dialog kring tillgängligheten av reservdelar och materiel i fred, övning, insats och krig. Vi diskuterar skillnader i behov av tekniskt systemstöd och hur beredskapen ser ut för att hantera dessa. Underhållsplanering och materielvård för optimal tillgänglighet samt regulativa krav. Försvarsindustrins beredskap och säkerställande av att rätt kompetens finns när och där den behövs.

Seminariet riktar sig till Försvarsmakten, Försvarets materielverk och försvarsindustrin. Sista anmälningsdag är den 6 oktober 2017. Antalet platser är begränsat till 140 personer.

FMV-personal betalar sitt hotellrum vid incheckningen och tar upp kostnaden i sin reseräkning.

FM-personal bokar enligt normala rutiner och uppger First Hotel, Billingehus, i sin dialog med resebyrån.

Länk till anmälan >>>

Länk till preliminär agenda >>>

 Fotograf: Bezav Mahmod / Försvarsmakten Combat Camera.

 

 

 

 

 

Comments are closed.

  • Historiska artiklar av Tommy Tyrberg – Tidskriftens ”meste” skribent