Tekniskt systemstöds TEMA-dagar 2018

ANMÄLNINGSTIDEN ÄR UTE

Anmälningstiden har nu gått ut. Ni som har anmält er skall få en bekräftelse senast vecka 12. Har ni inte fått det kontakta Ulla Söderqvist,  08-7826477, ulla.soderqvist@fmv.se. 

Ladda ner fastställd agenda PDF genom att klicka här!

Varmt välkomna till detta tvådagarsseminarium med fokus på teknisk tjänst i det nationella försvaret. Vi har gått från invasionsförsvar via insatsförsvar till dagens nationella försvar. Hur påverkas den tekniska tjänsten? TEMA-dagarna är mötesplatsen för dig som bland annat jobbar med materielunderhållsfrågor, driftstöd, reservdelsförsörjning och vidmakthållande av Försvarsmaktens materielsystem.

Seminariet syftar till att ge en nulägesanalys av försvarsmaktens krav på operativ tillgänglighet genom en effektiv teknisk tjänst i olika beredskapsnivåer och vid övning. Vi diskuterar skillnader i behov av tekniskt systemstöd och hur beredskapen ser ut för att hantera dessa. Underhållsplanering och materielvård för optimal tillgänglighet samt regulativa krav. Försvarsindustrins beredskap och säkerställande av att rätt kompetens finns när och där den behövs.

Det kommer finnas möjlighet att visa upp förmågor och materiel i nära anslutning till seminariesalen. Här uppmanar vi försvarsindustri och egna verkstäder, projekt och materielområden att ta tillfället i akt att visa upp sig. Vi kommer i likhet med föregående temadagar att fakturera försvarsindustrin för utställningsyta. Prislista och bokning av utställningsyta.

Seminariet riktar sig till Försvarsmakten, Försvarets materielverk och försvarsindustrin. Sista anmälningsdag är den 15 mars 2018. Antalet platser är begränsat till 140 personer.

För mer information om seminariets upplägg och innehåll kontakta Kent Vikström. E-post kent.vikstrom@fmv.se Telefon: 08-782 58 96.

Frågor rörande hotellbokning och utställning skickas till ds.markmtrl@fmv.se. Ange temadagar i ämnesfältet.

 

 Fotograf: Bezav Mahmod / Försvarsmakten Combat Camera.

Comments are closed.

  • Historiska artiklar av Tommy Tyrberg – Tidskriftens ”meste” skribent