TIFF Teknisk information för försvarsmaterieltjänsten

• Vad är TIFF?
Tidskriften TIFF utkommer med fyra nummer per år. Den utges av Försvarets materielverk på uppdrag av Försvarsmakten och distribueras till enskilda prenumeranter, försvarets instanser, teknisk personal och berörda industrier m.fl. Syftet är att utbilda och informera personal som jobbar med teknisk tjänst åt Försvarsmakten.

Första numret kom ut 1967.

• Skribenthjälp
Vår ambition är att fylla TIFF med intressanta och läsvärda reportage från vår verksamhet. För att lyckas behöver vi din hjälp! Dela gärna med dig av dina erfarenheter och upplevelser från din roll inom verksamheten. Önskar du hjälp med skrivandet eller att få färdigt material publicerat?
Kontakta: Oscar Edling, redaktör
Telefon: 070-873 93 93

• TIFF träffar
Vill du att vi besöker verksamheten där du jobbar och gör ett reportage – redaktionen tar tacksamt emot förslag.
Kontakta: Oscar Edling, redaktör
Telefon: 070-873 93 93

• Hemsidan
Visste du att på hemsidan:
… läser du samtliga TIFF:s utgåvor från 1967
… får du information om kommande arrangemang
… reseberättelser från TIFF träffar
… hittar du artikelregister över alla utgåvor. Klicka här för att komma till registret.

• Gratis prenumeration

TIFF utkommer med fyra nummer per år och distribueras kostnadsfritt till enskilda prenumeranter, försvarets instanser, teknisk personal och berörda industrier m.fl.
Är du intresserad av ett exemplar, kostnadsfritt?
Gå till  Prenumeration eller kontakta: Björn Axelson
Telefon: 013-23 12 08

 

 

Comments are closed.