Tryckfel

I det senaste numret av TIFF (1/2018) har tryckfelsnisse varit framme och ställt till det i ”Vårnöten” på sidan 33. Frågan kommer därför att utgå till nr 1/2018.

För att alla ska få en chans att inkomma med ett svar så kommer det till nästa nummer att finnas en korrekt formulering på uppgiften.

Redaktionen beklagar detta och tackar för de påpekanden som har inkommit om detta fel.

Comments are closed.

  • Historiska artiklar av Tommy Tyrberg – Tidskriftens ”meste” skribent