Läs om nyrekrytering inom den tekniska tjänsten, TIFF träffar Per Hallin, Teknisk Chef Armé. Arméövning 2021. Projekt KVIST håller koll på Visbykorvetterna.

Innehåll 03                  Ledaren 04                  Fler behövs inom armématerielområdet 08                  ATTLA 11                  Studie Klimatneutral Försvarsmakt 12                  Hårt jobb på Visbykorvetterna 15                  Patriot 18                  Ny handlingsregel för produktion av satser 22                  Bränslecell 24                  Insändare: Tyck...

Läs mer →

Läs om Åsa Ringius som är ett talande exempel på att det går utmärkt för en civilist att göra karriär i det militära. Tillvaratagande av reservdelar och Kemiska produkter i verksamheten.

Innehåll 03                  Ledaren 04                  TIFF träffar: Åsa Ringius ville redan tidigt vara på sjön 07                  Marina underhållslösningar                                 ...

Läs mer →

Läs om Johan Igert, främste företrädare för Teknisk tjänst och ny ansvarig utgivare för TIFF. Presentation av redaktionsmedlemmarna. TEMPEST – rätt skydd till rätt pris.

Innehåll 03                  Ledaren 04                  TIFF ska hänga med i utvecklingen inom teknisk tjänst 07                  Handbok Nomenklatur Logistik 2020 08                  TEMPEST – rätt skydd till rätt pris 10                  Från Logopandecteision till Simplified Technical English...

Läs mer →