TIFF Teknisk information för försvarsmaterieltjänsten

Vad är TIFF?

Tidskriften TIFF utkommer med fyra nummer per år. Den utges av Försvarets materielverk på uppdrag av Försvarsmakten och distribueras till enskilda prenumeranter, försvarets instanser, teknisk personal och berörda industrier m.fl. Syftet är att utbilda och informera personal som jobbar med teknisk tjänst åt Försvarsmakten.
Första numret kom ut 1967.

Skribenthjälp

Vår ambition är att fylla TIFF med intressanta och läsvärda reportage från vår verksamhet. För att lyckas behöver vi din hjälp! Dela gärna med dig av dina erfarenheter och upplevelser från din roll inom verksamheten. Önskar du hjälp med skrivandet eller att få färdigt material publicerat? Kontakta redaktör Oscar Edling, telefon: 070-873 93 93

TIFF träffar

Vill du att vi besöker verksamheten där du jobbar och gör ett reportage – redaktionen tar tacksamt emot förslag. Kontakta redaktör Oscar Edling, telefon: 070-873 93 93

Prenumeration

TIFF utkommer med fyra nummer per år och distribueras kostnadsfritt till enskilda prenumeranter, försvarets instanser, teknisk personal och berörda industrier m.fl.

Är du intresserad av ett kostnadsfritt exemplar, önskar prenumerera på tidningen, bytt adress eller önskar säga upp din prenumeration? Gå till Prenumeration eller kontakta Björn Axelson, telefon: 013-23 12 08

Hemsidan

Visste du att på hemsidan:
… läser du samtliga TIFF:s utgåvor från 1967
… får du information om kommande arrangemang
… reseberättelser från TIFF träffar
… hittar du artikelregister över alla utgåvor. Klicka här för att komma till registret.

Copyright

TIFF är ansvarig för all information på denna webbplats. I undantagsfall kan information finnas med annan upphovskälla, vilket då framgår i informationen.

Informationen på tiff.mil.se får användas fritt under förutsättning att källan anges.

Önskar du publicera information eller pdf-filer från tiff.mil.se på annan webbplats meddela redaktionen (tiff.info@fmv.se). Bilder är upphovsrättsligt skyddade och får ej utan tillstånd användas i andra sammanhang!

  • Alla texter på informationssidorna får mångfaldigas och spridas på både papper och elektroniskt. Källa och datum ska alltid anges.
  • Alla bilder  är upphovsrättsligt skyddade och får ej utan medgivande från webbredaktionen användas i andra sammanhang.
  • Allt material ska behandlas respektfullt och på så sätt att TIFF inte kan misskrediteras eller missuppfattas.